Greenpeace logo
The Carpathian Forests logo

Zachráňme karpatské lesy!

Hlavné útočisko voľne žijúcej zveri v Európe

 

Zachráňme karpatské lesy!

Hlavné útočisko voľne žijúcej zveri v Európe

Karpaty patria medzi najdôležitejšie prírodné útočiská v Európe a sú naším kľúčovým spojencom v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity. Okrem medveďa hnedého, vlkov, rysov a zubrov v nich žijú tisícky ďalších druhov zvierat, pričom mnohým z nich v Európe hrozí vyhynutie. V regióne sa zároveň na veľkých plochách rozkladajú nenahraditeľné pralesovité a panenské porasty, ktoré uchovávajú obrovské množstvo uhlíka. A napriek tomu dochádza aj vo chvíli, keď čítate tieto riadky, k ich ničeniu.

Každú hodinu sa z karpatských lesov vyťaží plocha zodpovedajúca približne veľkosti piatich futbalových ihrísk.

Musíme konať! Pridajte sa k nám a vyzvite európskych a národných politických lídrov a líderky, aby vypracovali nadnárodný plán ochrany s cieľom ukončiť nezodpovedné lesné hospodárstvo a chrániť európsky prírodný poklad. 

EN | HU | PL | RO | SI | SK | UA

Zakážme nezodpovednú ťažbu a budovanie nových ciest v karpatských lesoch !

ľudí sa už podpísalo

Pomôžte nám dosiahnuť !

Karpaty patria medzi najdôležitejšie prírodné útočiská v Európe a sú naším kľúčovým spojencom v boji proti zmene klímy a strate biodiverzity. Okrem medveďa hnedého, vlkov, rysov a zubrov v nich žijú tisícky ďalších druhov zvierat, pričom mnohým z nich v Európe hrozí vyhynutie. V regióne sa zároveň na veľkých plochách rozkladajú nenahraditeľné pralesovité a panenské porasty, ktoré uchovávajú obrovské množstvo uhlíka. A napriek tomu dochádza aj vo chvíli, keď čítate tieto riadky, k ich ničeniu.

Každú hodinu sa z karpatských lesov vyťaží plocha zodpovedajúca približne veľkosti piatich futbalových ihrísk.

Musíme konať! Pridajte sa k nám a vyzvite s nami európskych a národných politických lídrov a líderky, aby vypracovali nadnárodný plán ochrany s cieľom ukončiť nezodpovedné lesné hospodárstvo a chrániť európsky prírodný poklad. 

Čo je problém?

  • Pred ťažbou dreva a inými ľudskými zásahmi sú chránené iba 3 % karpatských lesov.

  •  Súčasný systém ochrany je slabý a v rámci jednotlivých krajín nejednotný.

  • Nezodpovedné lesné hospodárstvo uprednostňuje ťažbu dreva pred ochranou ekosystému a blahom miestnych komunít.

  • Hustá sieť lesných ciest ničí biotopy voľne žijúcich zvierat, zanecháva po sebe vyprahnutú pôdu a podporuje prívalové povodne.

Čo treba urobiť?

  • Vypracovať plán ochrany Karpát financovaný z prostriedkov EÚ, ktorý by predstavoval začiatok plnenia cieľov EÚ v oblasti ochrany biodiverzity do roku 2030.

  • Okamžite zakázať nezodpovednú ťažbu dreva.

  • Vydať desaťročný zákaz budovania nových lesných ciest a zriadiť prísne bezzásahové oblasti.

  • Vypracovať komplexný plán rozvoja miestnych ekonomík s primeraným financovaním miestnych spoločenstiev.

  • Oslobodiť karpatské lesy od tlaku globálneho trhu a zabezpečiť, aby dodávateľské reťazce spoločností viac nepodporovali ničenie jedinečného ekosystému.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, výkonný podpredseda Frans Timmermans, komisár pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius a národní lídri a líderky jednotlivých karpatských krajín,

príroda - systém, od ktorého závisí náš život, je vo veľkom ohrození. A s ňou aj celé ľudstvo. Napriek tomu však v Európe ďalej dochádza k jej ničeniu, a to dokonca aj v oficiálne „chránených“ oblastiach. Krehké ekosystémy a úžasnú voľne žijúcu zver, ktorú tieto ekosystémy podporujú, treba vzhľadom na zhoršujúcu sa planetárnu krízu chrániť. Dá sa to, ale čas sa kráti.

Karpatské lesy patria celé stáročia medzi najväčšie útočiská voľne žijúcich zvierat v Európe. V posledných desaťročiach sa však ich ochranné mechanizmy čoraz väčšmi a čoraz nebezpečnejšie trieštia. Len v priebehu uplynulých dvoch desaťročí prišli vzácne karpatské lesy o 7,4 % stromovej pokrývky. Ide o dvakrát väčšiu plochu ako spoločne zaberajú Paríž, Berlín, Rím, Budapešť, Brusel a Varšava. Lesy sa v dôsledku ťažby dreva, ale aj iných ťažobných činností stávajú zraniteľnými aj voči škodlivým prírodným činiteľom, napríklad silnému vetru či výskytu lykožrútov.

Pralesovité porasty tvoria neodmysliteľnú súčasť životodarnej siete s obrovským potenciálom obnovovať životne dôležité funkčné ekosystémy a uchovávať obrovské množstvo uhlíka. Napriek tomu sa však dokonca aj v národných parkoch uplatňujú nezodpovedné postupy lesného hospodárstva, ako napríklad budovanie nových lesných ciest. Tieto postupy škodia voľne žijúcej zveri, pôde aj zadržiavaniu vody. Ak to takto pôjde ďalej, prídeme o možnosť chrániť to, čo chráni nás, a zo stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 sa stane len bezcenný dokument.

Máte moc zmeniť to. Nepretržité ničenie môžete zastaviť tým, že Karpaty zaradíte na popredné miesto v politickom programe, uznáte ich dôležitosť a vypracujete silný akčný plán na ich účinnú ochranu.

Prečítajte si celý list TU

 

Vážená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, výkonný podpredseda Frans Timmermans, komisár pre životné prostredie Virginijus Sinkevičius a národní lídri a líderky jednotlivých karpatských krajín,

príroda, systém, od ktorého závisí náš život, je vo veľkom ohrození. A s ňou aj celé ľudstvo. Napriek tomu však v Európe ďalej dochádza k jej ničeniu, a to dokonca aj v oficiálne „chránených“ oblastiach. Krehké ekosystémy a úžasnú voľne žijúcu zver, ktorú tieto ekosystémy podporujú, treba vzhľadom na zhoršujúcu sa planetárnu krízu chrániť. Dá sa to, ale čas sa kráti. Je na Vás, aby sa začalo konať a aby sa ničenie prírody v Európe zastavilo skôr, než bude príliš neskoro. Ukázalo sa, že voľné ciele ochrany na zachovanie a obnovu najvzácnejších európskych biotopov nestačia. Preto je nevyhnutné, aby boli ciele ochrany v rámci stratégie EÚ v oblasti biodiverzity prísne a právne záväzné.

Karpatské lesy patria celé stáročia medzi najväčšie útočiská voľne žijúcich zvierat v Európe. Sú domovom tisícok živočíšnych druhov vrátane medveďov, vlkov, rysov, zubrov a orlov skalných. V posledných desaťročiach sa však ich ochranné mechanizmy čoraz väčšmi a čoraz nebezpečnejšie trieštia. V dôsledku tejto skutočnosti a nezodpovedných ťažobných postupov dochádza k zániku početných oblastí drahocenných lesov. Lesné hospodárstvo sa až dosiaľ zameriavalo na nezodpovednú produkciu a ťažbu dreva. Len v priebehu uplynulých dvoch desaťročí prišli vzácne karpatské lesy o 7,4 % stromovej pokrývky. Ide o dvakrát väčšiu plochu ako spoločne zaberajú Paríž, Berlín, Rím, Budapešť, Brusel a Varšava. Lesy sa v dôsledku ťažby dreva, ale aj iných ťažobných činností stávajú zraniteľnými aj voči škodlivým prírodným činiteľom, napríklad silnému vetru či výskytu lykožrútov.

Pralesovité porasty tvoria neodmysliteľnú súčasť životodarnej siete s obrovským potenciálom obnovovať životne dôležité funkčné ekosystémy a uchovávať obrovské množstvo uhlíka. Napriek tomu sa však dokonca aj v národných parkoch uplatňujú nezodpovedné postupy lesného hospodárstva, ako napríklad budovanie nových lesných ciest. Tieto postupy škodia voľne žijúcej zveri, pôde aj zadržiavaniu vody. Ak to takto pôjde ďalej, prídeme o možnosť chrániť to, čo chráni nás, a zo stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 sa stane len bezcenný dokument.

Máte moc zmeniť to. Nepretržité ničenie môžete zastaviť tým, že Karpaty zaradíte na popredné miesto v politickom programe, uznáte ich dôležitosť a vypracujete silný akčný plán na ich účinnú ochranu.

Karpatské lesy by nemali byť tovarom, ale prínosom pre miestne komunity. Ochrana voľne žijúcich zvierat a blaho miestnych obyvateľov musia byť prednejšie než rýchly zisk chamtivých spoločností. Mal by sa vypracovať plán financovaný z prostriedkov EÚ, ktorým sa zabezpečí dostatočná ochrana prírody a zároveň dôstojný život pre miestne komunity. Tento plán by mal zaisťovať mapovanie, ochranu a obnovu pralesovitých porastov. Mal by vytvárať sieť vzájomne prepojených bezzásahových oblastí v záujme zachovania rozsiahlych ekosystémov v regióne a vymedzovať bezcestné oblasti v záujme ochrany biotopov mnohých vzácnych druhov zvierat vrátane medveďa hnedého a rysa.

Kým sa však takýto akčný plán pripraví a začne sa realizovať, musíme zastaviť prebiehajúce ničenie. Preto Vás vyzývame, aby ste podporili a zaviedli okamžitý zákaz nezodpovednej ťažby v karpatských lesoch a uvalili desaťročné moratórium na budovanie nových lesných ciest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Carpathian Forests logo

Greenpeace 2022

Photo Credits: owl - Grzegorz Leśniewski, lynx - Tomáš Hulík, Carpathian landscape - Adam Ławnik

Nastaviť koláče